Home / Girişimcilik / Şirket Kuruluşu

Şirket Kuruluşu

Adım Adım Şirket Kuruluşu
Adım Adım Şirket Kuruluşu

Günümüzde birçok insan kendi işini kurmanın hayali ile yaşamaktadır. Fakat birçok kişi şirket kuruluşu işlemleri ve vergi ile ilgili ön yargıları yüzünden hiç başlamadan bu hayallerinden vazgeçiyor. Aslında bilinçli ve planlı bir şekilde sürdürüldüğünde şirket kuruluşunun kolay yönetilebilen bir süreç olduğu görülecektir. Girişimcilerin şirketleşme süreciyle ilgili merak ettiği bu soruyu tüm yönleriyle bu yazımızda ele alacağız

Yazımızda genel olarak Şahıs firması, Limited ve Anonim Şirket kuruluşunu tüm süreçleriyle sizlerle paylaşacağım. Marka konumlandırma, kurumsal görünüm, sınırlı sorumluluk ve itibar için şirket kurmak artık yatırımcılar ve girişimciler için vazgeçilmez hale gelmiştir. Şirketleşme sürecinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri dikkate alınmalıdır.

Adım Adım Şirket Kuruluşu Aşamaları

1- Mali Müşavir

Öncelikle şirket kurmaya karar verdiğinizde, işinin uzmanı olduğunu düşündüğünüz bir Mali Müşavir ile görüşmeli ve işlemlerinizin sizin adınıza sağlıklı bir şekilde yapılması, takip edilmesi konusunda anlaşmalısınız. Piyasada kendisini şirket kuruluşu konusunda yetkin olarak tanımlayan danışmanlık firmaları olsa da şirket kuruluş sürecinin Mali Müşavir eli ile sürdürülmesi önemlidir. Girmek istediğiniz sektörün vergilendirme süreci ve kuruluşla ilgili gereklilikler konusunda konusuna hâkim olan bir meslek mensubu, iş yeri açılış işlemlerine hâkim olmayan danışmanlık firmalarından, sizi daha iyi yönlendirecektir. Girişiminiz, finansal bir süreç olarak devam edeceği için aylık muhasebe  işlemlerinizin takip edilmesi için sözleşme imzalamanız gerekmektedir. 

2- Şirketin Türünün Seçilmesi

İşyeri açılışı sürecinde öncelikle karar verilmesi gereken konu, işyerinin yasal ve kurumsal yapısıdır. Girişiminiz için en uygun yapı, yapacağınız işe göre Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen kriterlere, girişiminizde ortak olup olmayacağına göre değişebilir. Bu durumda, şirket tipinin Şahıs firması mı yoksa sermaye şirketimi olacağına karar verilmeli. Şirketinizin;  “Şahıs”, “Limited” ya da “Anonim” olmasına göre getirdiği sorumluluklar, avantajlar ve dezavantajlar değişkenlik gösterecektir.

3- Şirket Ana Sözleşmesi İçin Gerekli Bilgilerin Belirlenmesi

Şirketlerde, şirketin özelliklerini, unvanını, adresini, yöneticilerini, müdürünü, sermayesini, kar dağıtımını vb. birçok özelliği belirleyen esas kaynak ana sözleşmelerdir.

İlk olarak ana sözleşmenin hazırlanması için gerekli bilgileri sırasıyla vermek gerekirse;

 • Şirket unvanı belirlenmeli
 • Şirket ortakları ve hisse tutarları belirlenmeli, Limited Şirket için minimum 1 ortak yeterlidir.
 • Şirketin merkez adresi belirlenmeli
 • Şirket müdürünün / temsilcinin  kim olacağı belirlenmeli
 • Sermaye ve payları belirlenerek ana sözleşmeye yazılmalı, 1/4′ i peşin ödenmeli ve kalan kısmın ne şekilde ödeneceği belirlenmelidir. Minimum sermaye tutarı 10.000,00 TL’dir.
 • Şirketle ilgili ilanların nasıl yapılacağı belirlenmeli
 • Şirketten ayrılmanın, imtiyazlı hissenin olup olmayacağının ve kar dağıtımının detayları belirlenmeli

4- Ana Sözleşmenin Noterde Onayı

Mali Müşavir tarafından hazırlanan Şirket ana sözleşmesi MERSİS sistemine  aktarılır, MERSİS sisteminin ilgili bölümlerine madde madde bilgiler girildikten sonra onay aşamasında kayıt numarası alınır. Alınan kayıt numarası ile notere gidilerek,  4 ana sözleşme noter huzurunda ortaklar tarafından  imzalanarak onaylatılarak teslim alınır. Ayrıca Noterde,  girişimi temsile yetkili kişi yada kişiler namına Ticaret Sicil Memurluğuna iletilmek üzere imza beyanı (tescil talepnamesi) hazırlatılır. İşe başlama bildirimi süreci kapsamında ilgili Vergi Dairesine iletmek üzere, noter onaylı kimlik suretide düzenletilmesi gerekmektedir.

5- Potansiyel Vergi Kimlik Numarası ve Banka Süreci

Şirket ana sözleşmesi oluşturulduğunda sistem otomatik olarak potansiyel vergi kimlik numarası oluşturur. Bu numara şirket tescil edildikten sonra şirketin geçerli vergi numarası olacaktır. Ancak kuruluş aşamasında bankaya şirket sermayesinin 1/4’ünü yatırabilmek için potansiyel vergi nosuna ihtiyaç vardır.  Bankaya gidilerek ortaklar tarafından şirket adına sermayenin %25’i bloke ettirilir ve bankadan ilgili ticaret sicil memurluğuna hitaben bilgi yazısı alınır.  Bloke tutarı şirket tescil olduktan sonra şirket işlemlerinde kullanılmak üzere  nakit çekilebileceği gibi açılacak şirket hesabına da aktarılabilir .Aynı zamanda rekabet kurumu payı da yatırılarak dekontu alınmalı ve Ticaret Sicil Memurluğu’na iletilmelidir.

Şirket Kuruluşu Nasıl Yapılır?
Şirket Kuruluşu Nasıl Yapılır?

6- İş Yeri Kuruluş Belgelerinin Tamamlanması ve Ticaret Siciline İletilmesi

Şirket kuruluşu için gerekli belgeleri sırasıyla aşağıda belirtecek olursak;

 • Noter onaylı ana sözleşme 3 adet / yabancı sermayeli şirket kuruluşu için 4 adet
 • Şirket Yetkili/Yetkilileri İmza Beyanı 2 adet
 • Şirket Kuruluşu Başvuru Formu 3 adet
 • Oda kayıt beyannamesi (Beyanname üzerine ortakların fotoğrafları yapıştırılmalıdır)
 • Kurucu ortaklar bilgi formu
 • Sermayenin asgari bloke tutarının yatırıldığına dair banka yazısı
 • Rekabet Kurumu payı banka ödenti dekontu

Ve benzeri belgelerden oluşan set tamamlandıktan sonra tacirin bağlı bulunduğu Ticaret Siciline iletilir. İlgili harçlar, başvuru esnasında yatırılmalıdır. İşyeri kuruluş belgesi  onaylandıktan sonra sicil tasdiknamesi, faaliyet belgesi ve tescil yazısı alınmalıdır.

7- İmza Sirkülerinin Hazırlanması ve İlgili Defter Tasdiki

Şirket ana sözleşmesinin Ticaret Sicilinde tescilinden sonra şirket tüzel kişilik kazanmış olmaktadır. Şirketi temsile yetkili olan şirket müdürü bu sürecin ardından,  noterde şirket unvanı altına atacağı imza örnekleriyle hazırlanacak imza sirkülerini almalıdır. İmza sirküleri düzenlenmesi unutulmamalıdır. Şirketiniz adına yapılacak tüm işlemlerde, imza sirküleri gerekecektir. Şirketin, ticaret sicilinde tescil edildiği gün, yasal olarak zorunlu olan tüm defterler noter  vasıtasıyla tasdik ettirilmelidir.

Limited Şirketlerin Tasdik Ettirmesi Gereken Defterler;

 • Defter-i Kebir
 • Yevmiye Defteri
 • Envanter Defteri
 • Genel Kurul Karar Defteri
 • Ortaklar Pay Defteri
 • Müdürler Kurulu Defteri (1’den fazla müdür varsa gereklidir.)

8- Vergi Dairesine İşe Başlama Bildirimi ve Kayıt Süreci

Şirketin tescilini takiben aşağıdaki belgelerle birlikte faaliyet alanında bulunduğunuz vergi dairesi belirlenerek, başvuruda bulunulur;

 • Noter onaylı ana sözleşme
 • Şirket tescil yazısı ve sicil tasdiknamesi aslı
 • Kira Kontratı
 • Şirket ortaklarının noter tasdikli kimlik örnekleri

İlgili vergi dairesi yukarıda yazılı belgelerde bulunan bilgilere dayanarak şirketin, faaliyet göstereceği, adresi kontrole gider ve şirket ile ilgili yoklama tutanağı düzenleyerek şirket yetkilisinin imzasını alır. Yoklama tutanağı ile birlikte şirketin bağlı olduğu vergi dairesinden ya da Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesi üzerinden Vergi Levhası talep edebilir.

9- Şirket Ticari Faaliyetinin Başlangıcı

Girişimci (müteşebbis), yatırımcı tüm bu süreçlerden geçtikten sonra artık ticari faaliyetine başlayabilir. Bu sürecin ardından yoklama fişi ile birlikte, vergi dairesi ile anlaşmalı matbaadan fatura bastırıp, kaşe yaptırdıktan sonra, gerekli olan tahsilat ve tediye makbuzları vb. tüm belgelerini tamamladıktan sonra artık fatura da düzenleyebilir. Bu zorlu süreçler, çok zor gözükse de Mali Müşavir eliyle rahatlıkla bu süreç atlatıldıktan sonra artık zorlu gelir elde etme süreci girişimciler için başlamış olacaktır. Girişimci işinin gelişime katkıda bulunmak için, gerekli gördüğü oda-dernek ve sivil toplum kuruluşlarına üye olarak işinin gelişimine katkıda bulunabilir.

Girişim gerekli ruhsat ve çalışma izinleri için belediye nezdinde başvurarak ruhsat talep edebilir. Ayrıca, sigortalı işçi çalıştıracak ise yine sözleşme imzaladığı Mali müşaviri aracılığı ile bu işlemlerini kolaylıkla yaptırabilir.

10- Şirket Kuruluşunun Girişimciye Maliyeti

Bu tutar ilden ile, girişimin türüne göre değişmekle birlikte, Limited şirket kuruluşu  süreçlerinde alacağınız profesyonel destek ile minimum  sermaye tutarı ve kurulan TC vatandaşı  bir ortak ayrıca bir şirket müdürünün bulunması durumunda 4.000,00 – 5.000,00 TL gibi bir rakamı gözden çıkarmak gerekecektir. Ticari faaliyet süresince her zaman desteğe ve danışmanlığa ihtiyacınız olacağı için alanında uzman ve ilgili bir Mali Müşavir tercihinde bulunmak son derece önemlidir.

Detaylı bilgi için iletişim formundan yada bilgi@mehmetaliskr.com adresi üzerinden bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Hakkında mali

Check Also

Mal ve Hizmet Alımlarına (Form Ba) ve Satışlarına (Form Bs) İlişkin Bildirim

Bilânço esasına göre defter tutan mükelleflerin belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alışlarını “Mal ...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir