Home / Muhasebe

Muhasebe

Şirket Kuruluşu

Adım Adım Şirket Kuruluşu

Günümüzde birçok insan kendi işini kurmanın hayali ile yaşamaktadır. Fakat birçok kişi şirket kuruluşu işlemleri ve vergi ile ilgili ön yargıları yüzünden hiç başlamadan bu hayallerinden vazgeçiyor. Aslında bilinçli ve planlı bir şekilde sürdürüldüğünde şirket kuruluşunun kolay yönetilebilen bir süreç olduğu görülecektir. Girişimcilerin şirketleşme süreciyle ilgili merak ettiği bu soruyu ...

Daha Fazla

9 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği(Yatırım Teşvik) Yapılan Değişiklik

9 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği(Yatırım Teşvik) üzerinde aralıklarla yapılan düzenlemeler sonucu, tebliğde ki hükümler arasında çelişmeler meydana geldiği belirtilmiş. İlgili tebliğ’ de değişiklik yapılana kadar, ithali yapılacak makine ve teçhizatla ilgili 20.06.2012 Tarihli YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/1) Başlamış İşlemler ve Mahrece İade ...

Daha Fazla

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA (KEP) ALMA ZORUNLULUĞU

KEP: Bilişim sistemleri vasıtasıyla muhatabın elektronik tebligat adresine iletilmek üzere, tebligatı çıkaran merci tarafından tebligatın gönderilmesini ve bu iletinin muhataba elektronik ortamda delillendirilerek tesliminin sağlanması elektronik tebligatı ifade etmektedir. Elektronik tebligat yasal olarak,7201 sayılı Tebligat Kanunu’na 6099 sayılı Kanun ile eklenen 7/A maddesi ve 19 Ocak 2013 tarih ve 28533 ...

Daha Fazla