Home / Muhasebe / 9 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği(Yatırım Teşvik) Yapılan Değişiklik

9 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği(Yatırım Teşvik) Yapılan Değişiklik

9 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği(Yatırım Teşvik) üzerinde aralıklarla yapılan düzenlemeler sonucu, tebliğde ki hükümler arasında çelişmeler meydana geldiği belirtilmiş. İlgili tebliğ’ de değişiklik yapılana kadar, ithali yapılacak makine ve teçhizatla ilgili
20.06.2012 Tarihli YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/1)
Başlamış İşlemler ve Mahrece İade Bölümü Madde 11-1’de belirtilen
“Yatırım süresi içerisinde ilgili kambiyo mevzuatında yer alan ödeme şekillerinden herhangi biri ile ithalat işlemlerine başlanılmış veya bedeli kısmen ya da tamamen ödenmiş ancak ithalatı gerçekleştirilememiş makine ve teçhizatın ithaline, yatırım süresi bitiş tarihini izleyen dört ay içerisinde, gümrük idarelerince belge kapsamında sağlanan destek unsurları uygulanmak suretiyle izin verilir.”
Kısmının geçerliliğini koruyacağı ve ileride meydana gelebilecek çelişkili durumlarda da 9 seri numaralı Gümrük Genel Tebliği (Yatırım Teşvik) asıl hükümleri uygulanacağı belirtilmiştir.

Hakkında mali

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir